English
Deutsch


AUDITIO Consulting s.r.o. je súkromná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S.r.o., vložka číslo 37110/B.

Komplexnosť služieb
 
AUDITIO Consulting s.r.o. poskytuje rozsiahly program služieb v oblasti ekonomického, daňového a právneho poradenstva, personálneho poradenstva, vedenia účtovníctva a mediácie. Podstatnou súčastou profilu spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti z nadregionálnej spolupráce a medzinárodné kontakty.
 
Kvalifikované daňové poradenstvo je poskytované prostredníctvom vlastného daňového poradcu - člena Slovenskej komory daňových poradcov. Na základe spolupráce s audítorskou spoločnosťou AUDITIO s.r.o. je zabezpečované audítorské overovanie účtovných závierok.
 
Pre zahraničných investorov ponúka spoločnosť komplexný servis – od súčinosti pri vyhodnocovaní investičných príležitostí a vyhľadávaní partnerov, cez podporu pri rokovaniach s kooperantmi a inštitúciami, zabezpečenie právnych úkonov, poskytovanie registračnej adresy a priestorov pre činnosť, až po poradenstvo, daňovú optimalizáciu a zaistenie administratívnej agendy.

Klient v centre pozornosti
 
Prvoradou ambíciou spoločnosti je poskytovanie širokého spektra kvalifikovaných služieb upravených na mieru klienta. Profesionalita spojená s vysokou osobnou angažovanosťou, maximálnou flexibilitou a diskrétnosťou za rozumné ceny – je pre AUDITIO Consulting s.r.o. samozrejmosťou.

Aktuálnosť informácií
 
Priebežné vzdelávanie a sledovanie aktuálnej legislatívy je zarukou informovania klientov v súlade s platnými predpismi. Podľa požiadaviek zabezpečuje AUDITIO Consulting s.r.o. promptné konzultačno-poradenské služby prostredníctvom telefónu, faxu a e-mailu, pravidelné zasielanie legislatívnych noviniek s výkladom elektronickou poštou a realizáciu individuálnych školiacich akcií.